Koncepcje

12 październik 2015 Odsłony: 1171
Drukuj Email

Poza stałą ekspozycją Górnośląskie Muzeum przedstawia też ekspozycje czasowe. Od ponad 10 lat powstają one często we współpracy z muzeami na Śląsku i towarzyszą im dwujęzyczne katalogi. Tematy wynikają z ogólnych koncepcji.

Sonderausstellungsfläche_eg

 • Kultura i historia Górnego Śląska

  Ta formuła łączy wystawy czasowe uzupełniające i pogłębiające tematy wystawy trwałej.

 • Stosunki Wchód-Zachód

  Pod tym pojęciem rozumiane są zagadnienia, a także kontakty ważnych osobistości dotyczące zarówno Górnego Śląska, jak i Nadrenii Północnej-Westfalii.

 • Porównawcza historia przemysłu

  Oznacza ona projekty zajmujące się historycznymi kontaktami i porównaniem okręgów przemysłowych na Górnym Śląsku i w Nadrenii Północnej-Westfalii.

 • Historyczna i współczesna sztuka z Górnego Śląska
 • Problemy współczesnego Górnego Śląska

  Podobnie jak w przypadku Zagłębia Ruhry regresja przemysłu górniczego zmusza Górny Śląsk do restrukturyzacji, co jest związane z wieloma problemami. Publiczne i prywatne inicjatywy Nadrenii Północnej-Westfalii odwołujące się do starych związków między regionami okazują pomoc Górnemu Śląskowi. Od 1 września 2000 roku oficjalne ramy służy tworzy umowa o kooperacji między Nadrenią Północną-Westfalią i województwem śląskim. Muzeum Górnośląskie w Ratingen popiera te stosunki swoją kulturalną działalnością.

 • Wystawy poświęcone tutejszemu regionowi

  Co najmniej jedna wystawa w roku poświęcona jest tutejszemu regionowi, przy czym Muzeum Górnośląskie współpracuje z innymi miejscowymi kulturalnymi instytucjami. Tym samym muzeum oprócz wykonywania swoich ponadregionalnych zadań integruje się w ze swoimje otoczeniem.

Przyszłe imprezy

Samstags im Museum "Kleider machen Leute"
Museumspädagogisches Programm für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren
am Samstag, 28. Januar um 14:30 Uhr
Ort: Oberschlesisches Landesmuseum

Sonntagskonzert: Olivier Messiaen - Quatuor pour la fin du temps
Eine Veranstaltung des Kulturkreises Hösel
am Sonntag, 29. Januar um 17 Uhr
Ort: Stiftung Haus Oberschlesien

Öffentliche Sonntagsführung
durch die Sonderausstellung "Für Leib und Seele - Von der Kultur des Essens und Trinkens"
am Sonntag, 5. Februar um 15 Uhr
Ort: Oberschlesisches Landesmuseum