Hilfe

Inhaltsverzeichnis

Suche

Sprache

Header-Blog-OSLM-SHOS-Leonie-Langen-45.jpg

O muzeu

OSL Mus01 Hornoslezské zemské muzeum bylo založeno v roce 1983. Jeho úkolem je sbírat, chránit a vystavovat materiální kulturní statky Horního Slezska a přiblížit tak dějiny a kulturu slezských regionů, nacházejících se na území dnešního Polska a České republiky, široké veřejnosti. Muzeum pracuje v souladu s principy porozumění mezi národy a dobrých německo-polsko-českých vztahů. Je podporováno zemí Severní Porýní-Vestfálsko, která roku 1964 převzala patronát nad Hornoslezany žijícími na západě Německa. Zřizovatelem muzea je nadace Haus Oberschlesien, založená v roce 1970. Středem zájmu jsou především části Slezska na horní Odře, hornictvím a težkým průmyslem ovlivněný region, a také sousední oblasti Hrubých Jeseníků a Beskyd.

 

Od roku 1998 sídlí Hornoslezské zemské muzeum v novostavbě navržené kolísnkým architektem Walterem von Lomem. Stavba sestává z třech krychlí z masivního betonu, které se protínají s dvěmi většími krychlemi ze skla a oceli. Právě půdorys budovy inspiroval navržení muzejního loga.

 

Muzeum, dobře přístupné též pro vozíčkáře, má tři podlaží a výstavnou plochu o celkovém výměru 1 600 m². Podláží jsou od středového schodiště otevřená a bez vnitřního členění, čímž vzniká otevřený a světlý prostor, uzpůsobitelný vždy dle potřeb jednotlivých výstav. Ze schodiště mají návštěvníci pohled na celou výstavu. Tato otevřenost je symbolem pro transparentnost a osvětu, o kterou se muzeální činnost snaží.

 

OSL_TreppenhausVe foyer čeká návštěvníky recepce s množstvím informačního materiálu, muzejním obchodem a antikvariátem a příjemným posezením. V přízemí se otevírá prostor pro tematické výstavy o velikosti 550 m².

 

V horním podlaží se na ploše 875 m² nachází stálá expozice, která nabízí přehled o kultuře a historii Horního Slezska. Hlavními tématy je Horní Slezsko před průmyslovou revolucí, poté jeho průmyslový rozvoj, a Horní Slezsko v kontextu politiky 20. století. Mezi exponáty se nachází mimo jiné cenné stříbro, fajáns, umělecké litiny a sbírky textilií, modelů, map a jiných historických dokumentů.

 

Horní podlaží též nabízí plochu pro menší tematické výstavy, jako byla například v letech 1998 – 2010 pořádaná prezentace o životě a díle známého básníka Josepha von Eichendorffa (1788 – 1857). Tento prostor byl v posledních letech přepracován tak, aby vyhovoval standardům moderní muzeopedagogiky.

 

V suterénu se kromě plochy 175 m² pro dočasné výstavy nachází též prostory pro didaktické účely, stejně jako dílny a sklady exponátů. Muzeum za svou historii pořádalo na 200 tematických výstav ve vlastních prostorách a na 50 putovních výstav v zahraničí.

 

Hornoslezské zemské muzeum také aktivně využívá možnosti navázání mezinárodní spolupráce a je iniciátorem mnoha partnerství s kulturními institucemi v Polském a Českém Slezku. Ústředními otázkami jsou dějiny a kultura Horního Slezska, vztahy mezi východem a západem, porovnání historie a průmyslu daných regionů, dějiny a současné umění v a z Horního Slezska, ale i aktuální problémy dnešních Hornoslezanů. Stálá jednání o společných cílech ústí mimo jiné i v spolupráci na putovních výstavách, mnohdy doprovázených dvojjazyčnými katalogy.

 

Za další ze svých úkolů považuje Hornoslezské zemské muzeum účast na kulturní proměně průmyslového Horního Slezska, podporovanou Severním Porýním-Vestfálskem v rámci smluv se Slezským vojvodstvím z roku 2000 a 2008. Hlavní podíl má především na zprostředkování kontaktů a informací a pořádání výstav. Svým specifickým pohledem a kompetencí tak přispívá do velmi aktuální diskuze o vynucené migraci.  

 

Muzeum nabízí také komentované prohlídky, přednášky, a muzeopedagogický program. Děti, mládež a školní skupiny jsou vítány také na mnoha odpoledních programech, které muzeum pravidelně pořádá.

 

Cookie Consent mit Real Cookie Banner