OSLM_Logo_RGB-2.png

Hilfe

Inhaltsverzeichnis

Search
Close this search box.

Suche

Sprache

Header-Blog-OSLM-SHOS-Leonie-Langen-45.jpg
Header-Blog-OSLM-SHOS-Leonie-Langen-45.jpg

Historie

V roce 1964 převzala spolková země Severní Porýní-Vestfálsko záštitu nad Hornoslezany žijícími ve Spolkové republice Německo a nad spolkem Landsmannschaft der Oberschlesier e.V. (LdO). Mnoho Hornoslezanů, kteří museli po druhé světové válce opustit svou vlast, našlo nový domov v Porýní a v Porúří. Podpora je však také výrazem mnohem delšího spojení mezi tímto regionem a Horním Slezskem. Již v 19. století přicházelo mnoho hornoslezských horníků do Porúří za prací v místních dolech, které nabízely lepší možnosti výdělku. Někteří se později vrátili do Horního Slezska, ale mnozí zůstali a založili zde nové rodiny.

V roce 1970 byla ve městě Ratingen-Hösel založena nadace Haus Oberschlesien. V roce 1983 zahájilo svou činnost Hornoslezské zemské muzeum, zpočátku v menším měřítku v nadační budově „Hornoslezský dům“. V roce 1998 se muzeum přestěhovalo do nově postavené moderní budovy na protější straně ulice. Pozoruhodnou budovu, která sestává ze tří vzájemně se prolínajících krychlí ze skla, oceli a betonu, navrhli kolínští architekti Walter von Lom & Partner. Všechny tři krychle jsou propojeny centrálním otevřeným točitým schodištěm. Tři podlaží disponují celkovou výstavní plochou přibližně 1 600 m2 pro stálé a dočasné expozice.