Hilfe

Inhaltsverzeichnis

Suche

Sprache

Header-Blog-OSLM-SHOS-Leonie-Langen-45.jpg

Sbírka

Pro naplnění svého poslání, kterým je ochrana kulturního dědictví Horního Slezska, nashromáždilo Hornoslezské zemské muzeum za téměř 40 let rozsáhlou sbírku. Obsahuje umělecké předměty a předměty denní potřeby, technické památky, historické fotografie a písemné materiály i osobní dokumenty. Díky tomuto svědectví o minulosti vyprávíme na našich výstavách živé příběhy o Horním Slezsku, jeho historii a lidech.
Muzeum má ve svých expozicích a depozitářích více než 10 000 předmětů. Jedná se o předměty větší i menší, vzácné i jednoduché, typické i výjimečné. Vedle klasických skupin sbírek, jako je malířství, byly vytvořeny speciální tematické sbírkové skupiny, charakteristické pro hornoslezské kulturní dějiny.

Horní Slezsko bylo v 19. a 20. století výrazně ovlivněno těžbou uhlí. Naše sbírka proto obsahuje řadu předmětů, které se vztahují ke každodennímu pracovnímu životu horníků i k hornoslezské hornické kultuře. Patří mezi ně hornické lampy, nářadí, hornické oděvy a uniformy, vozíky, kolejnice, historické fotografie, dokumenty a předměty denní potřeby. Zvláštní zmínku si zaslouží uhlořezbářské práce typické pro Horní Slezsko, kterých Hornoslezské zemské muzeum vlastní více než 250. Jsou mezi nimi krucifixy a postavy světců, jako je svatá Barbora, patronka horníků, vyobrazení horníků a jejich práce v podzemí a řada předmětů denní potřeby od popelníků po vázy.

Nejzajímavější exponáty naší sbírky

Níže uvádíme první výběr speciálních předmětů z naší sbírky.

Naše sbírka se stále rozrůstá

Kromě akvizic jsou nejdůležitějším zdrojem přírůstků v našich sbírkách dary a pozůstalosti. Nespočet předmětů v našich sbírkách pochází z osobního vlastnictví jednotlivců nebo rodin, kteří nám svěřili své soukromé památky na Horní Slezsko. Jsou mezi nimi osobní dokumenty, dopisy, historické fotografie a předměty, které se vážou ke zcela konkrétním životním příběhům. Díky nim můžeme na našich výstavách zprostředkovat živý obraz minulosti a vyprávět příběhy lidí „z masa a kostí“.
Pokud byste nám chtěli darovat předměty, dokumenty nebo fotografie, budeme rádi, když se s námi spojíte. Nejste si jist

Cookie Consent with Real Cookie Banner