OSLM_Logo_RGB-2.png

Hilfe

Inhaltsverzeichnis

Search
Close this search box.

Suche

Sprache

Header-Blog-OSLM-SHOS-Leonie-Langen-45.jpg
Header-Blog-OSLM-SHOS-Leonie-Langen-45.jpg

Muzeum

KULTURNÍ OBLAST HORNÍHO SLEZSKA - CESTY V PROMĚNÁCH ČASU

Hornoslezské zemské muzeum je ústředním muzeem historie a kultury Horního Slezska v Německu. Sbíráme a uchováváme kulturní bohatství regionu v srdci Evropy, v němž v průběhu staletí působilo mnoho kulturních, jazykových a politických vlivů.

V oblasti napravo a nalevo od Horní Odry žili od středověku i Němci. Po několika změnách panovníků se téměř celé Horní Slezsko stalo za Fridricha Velikého součástí Pruska, menší část zůstala habsburská. Horní Slezsko je bývalou německou sídelní oblastí a dnes leží na území Polska a České republiky. Naším záměrem je zprostředkovat historii této oblasti ve všech jejích aspektech.
Hornoslezské zemské muzeum plní své poslání v duchu mezinárodního porozumění a jako partner v celoevropském dialogu. Obracíme se na všechny, kteří se zajímají o rozmanité kulturní, společenské a ekonomické vztahy mezi Východem a Západem. Chceme oslovit lidi, kteří mají k Hornímu Slezsku osobní vztah, i lidi bez těchto vazeb. Je tomu tak proto, že se na našich výstavách a akcích zabýváme (kulturně) historickými tématy, která mají kromě hornoslezské vazby také vysokou míru obecného významu.

Patří mezi ně jevy jako migrace, ztráta vlasti a integrace, válka a mír, bohatství a chudoba a procesy ekonomické a společenské transformace. Prostřednictvím těchto témat propojujeme minulost, současnost a budoucnost a vytváříme styčné body pro dnešní generace. Přispíváme tak aktivně a kontinuálně k historicko-politickému a kulturnímu vzdělávání.

Hornoslezské zemské muzeum je institucionálně podporováno spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko, jejíž spojení s Horním Slezskem a Hornoslezany má dlouhou tradici.